قبل
بعد
قبل
بعد

قیمت جهانی

اسفند 24, 1400 11:34 ق.ظ

قیمت سرب

1,988.25

0.0%

بالاترین قیمت    1,989.5

پایین ترین قیمت  1,958.75

اسفند 24, 1400 11:34 ق.ظ

نوسانات دلار

257,430

0.12% +

بالاترین قیمت      257,450

پایین ترین قیمت    256,840

اسفند 24, 1400 11:34 ق.ظ

قیمت آلومینیوم

2026.75

0.0%

بالاترین قیمت        2034.250

پایین ترین قیمت     2002.5