رشد 6.6 درصدی تولید فولاد دنیا در ماه نوامبر

دی 8, 1399

اشتراک گذاری در:

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook

صنعت آهن آلات عامل موثر در رشد و توسعه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه محسوب می شود. به طوری که مصرف آن یکی از معیارهای توسعه یافتگی است. زیرا محصولات فولادی گزاره اصلی تمامی صنایع، فعالیت های ساختمانی و زیر بنایی است. در این مقاله به روند تولید، مصرف و تجارت فولاد طی دوره های مختلف خواهیم پرداخت که به نقش بارز و فزاینده کشورهای در حال توسعه در تولید صنعت آهن آلات پی می بریم. و به تبع آن صادرات فرآورده های فولاد آن کشورها علی رغم افزایش مصرف فولاد به دلیل نیاز به این کالای اساسی در صنایع و سرمایه گذاری های زیربنایی، به کشورهای دیگر که دارای عدم مزیت نسبی در تولید فولاد هستند، افزایش یافته لذا سهم تولید فولاد این کشورها زیاد شده است. در مقاله های آتی به بررسی بازار فولاد ایران خواهیم پرداخت.

محورهای عمده و اصلی در بررسی ساختار صنعت آهن آلات عبارتند از: نگاهی به تاریخچه صنعت، جایگاه صنعت فولاد در اقتصاد کشور، بررسی الگوی مصرف فولاد، بررسی نهاده های عمده و اصلی مورد نیاز صنعت فولاد کشور شامل سنگ آهن، زغال سنگ، گاز طبیعی، برق یا آب و … نیازهای حمل و نقل صنعت، اهمیت مکان یابی برای واحدهای فولاد و بررسی تکنولوژی تولید، باید به این نکته اشاره کرد که حدود 5 درصد از ارزش افزوده صنعت مربوط به صنعت آهن آلات بوده است.

مصرف عمده آهن آلات در کشورهای پیشرفته مربوط به مصارف صنعتی است در حالی که در کشور ما الگوی مصرف فولاد نشان می دهد که مصرف بخش ساختمان در سال های گذشته قسمت عمده مصرف فولاد را تشکیل داده است. همچنین مقادیر قابل توجهی از منابع سنگ آهن و زغال سنگ و سایر مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد در کشور وجود دارد. وجود منابع انرژی نیز برای صنعت آهن آلات که یک صنعت انرژی بر است فرصت مناسبی را به وجود می آورد. حمل و نقل نیز از نیازهای اساسی توسعه صنعت فولاد محسوب می گردد.

هر دو روش تولید فولاد، کوره بلند و احیا مستقیم در صنعت فولاد کشور به کار گرفته شده است که روش احیا مستقیم چنانچه مقایسه ای صورت گیرد دارای امتیازات بیشتری است. از دیدگاه اقتصاد خرد بررسی عرضه و تقاضای صنعت نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. برای مطالعه مدل های تقاضا در صنعت فولاد لازم است که در مدل های سنتی با توجه به الگوی مصرف داخلی تجدید نظر به عمل آید.

مراحل رشد تولید جهانی فولاد خام (از سال 1950 تا سال 2020)

بررسی سناریویی نشان می دهد که در شرایط خوشایند تقاضای بالقوه آهن آلات نسبت به سطح فعلی مصرف چشمگیر بسیار زیاد می باشد. بررسی روند مصرف سرانه و مقایسه آن با متوسط مصرف سایر کشورهای نیز موید این مطلب می باشد. از دیدگاه عرضه، سازماندهی صنعت نشان می دهد که تولید در انحصار چند تولیدکننده مشخص خواهد بود گرچه در اداره واحدهای فولادسازی کشور دولتی است. تخمین توابع عرضه نشان میدهد که در شرایط فعلی صنعت، بازدهی صعودی ای نسبت به مقیاس وجود دارد.

همچنین بررسی برخی از شاخص های اقتصادی نشان دهنده گرایش به تولید فولاد در این بازه زمانی می باشد.در تصویر زیر می توانید درصد تغییر سالانه تولید فولاد خام در جهان را مشاهده کنید

مشاوره خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222

خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222

رشد 6.6 درصدی تولید فولاد دنیا در ماه نوامبر

دی 8, 1399

اشتراک گذاری در:

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook

صنعت آهن آلات عامل موثر در رشد و توسعه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه محسوب می شود. به طوری که مصرف آن یکی از معیارهای توسعه یافتگی است. زیرا این محصول گزاره اصلی تمامی صنایع، فعالیت های ساختمانی و زیر بنایی است. در این مقاله به روند تولید، مصرف و تجارت فولاد طی دوره های مختلف خواهیم پرداخت که به نقش بارز و فزاینده کشورهای در حال توسعه در تولید صنعت آهن آلات پی می بریم. و به تبع آن صادرات فرآورده های فولاد آن کشورها علی رغم افزایش مصرف فولاد به دلیل نیاز به این کالای اساسی در صنایع و سرمایه گذاری های زیربنایی، به کشورهای دیگر که دارای عدم مزیت نسبی در تولید فولاد هستند، افزایش یافته لذا سهم تولید فولاد این کشورها زیاد شده است. در مقاله های آتی به بررسی بازار فولاد ایران خواهیم پرداخت.

محورهای عمده و اصلی در بررسی ساختار صنعت آهن آلات عبارتند از: نگاهی به تاریخچه صنعت، جایگاه صنعت فولاد در اقتصاد کشور، بررسی الگوی مصرف فولاد، بررسی نهاده های عمده و اصلی مورد نیاز صنعت فولاد کشور شامل سنگ آهن، زغال سنگ، گاز طبیعی، برق یا آب و … نیازهای حمل و نقل صنعت، اهمیت مکان یابی برای واحدهای فولاد و بررسی تکنولوژی تولید، باید به این نکته اشاره کرد که حدود 5 درصد از ارزش افزوده صنعت مربوط به صنعت آهن آلات بوده است.

مصرف عمده آهن آلات در کشورهای پیشرفته مربوط به مصارف صنعتی است در حالی که در کشور ما الگوی مصرف فولاد نشان می دهد که مصرف بخش ساختمان در سال های گذشته قسمت عمده مصرف فولاد را تشکیل داده است. همچنین مقادیر قابل توجهی از منابع سنگ آهن و زغال سنگ و سایر مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد در کشور وجود دارد. وجود منابع انرژی نیز برای صنعت آهن آلات که یک صنعت انرژی بر است فرصت مناسبی را به وجود می آورد. حمل و نقل نیز از نیازهای اساسی توسعه صنعت فولاد محسوب می گردد.

هر دو روش تولید فولاد، کوره بلند و احیا مستقیم در صنعت فولاد کشور به کار گرفته شده است که روش احیا مستقیم چنانچه مقایسه ای صورت گیرد دارای امتیازات بیشتری است. از دیدگاه اقتصاد خرد بررسی عرضه و تقاضای صنعت نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. برای مطالعه مدل های تقاضا در صنعت فولاد لازم است که در مدل های سنتی با توجه به الگوی مصرف داخلی تجدید نظر به عمل آید.

مراحل رشد تولید جهانی فولاد خام (از سال 1950 تا سال 2020)

بررسی سناریویی نشان می دهد که در شرایط خوشایند تقاضای بالقوه آهن آلات نسبت به سطح فعلی مصرف چشمگیر بسیار زیاد می باشد. بررسی روند مصرف سرانه و مقایسه آن با متوسط مصرف سایر کشورهای نیز موید این مطلب می باشد. از دیدگاه عرضه، سازماندهی صنعت نشان می دهد که تولید در انحصار چند تولیدکننده مشخص خواهد بود گرچه در اداره واحدهای فولادسازی کشور دولتی است. تخمین توابع عرضه نشان میدهد که در شرایط فعلی صنعت، بازدهی صعودی ای نسبت به مقیاس وجود دارد.

همچنین بررسی برخی از شاخص های اقتصادی نشان دهنده گرایش به تولید فولاد در این بازه زمانی می باشد.در تصویر زیر می توانید درصد تغییر سالانه تولید فولاد خام در جهان را مشاهده کنید

مشاوره خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222

خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222

رشد 6.6 درصدی تولید فولاد دنیا در ماه نوامبر

دی 8, 1399

اشتراک گذاری در:

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook

صنعت آهن آلات عامل موثر در رشد و توسعه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه محسوب می شود. به طوری که مصرف آن یکی از معیارهای توسعه یافتگی است. زیرا این محصول گزاره اصلی تمامی صنایع، فعالیت های ساختمانی و زیر بنایی است. در این مقاله به روند تولید، مصرف و تجارت فولاد طی دوره های مختلف خواهیم پرداخت که به نقش بارز و فزاینده کشورهای در حال توسعه در تولید صنعت آهن آلات پی می بریم. و به تبع آن صادرات فرآورده های فولاد آن کشورها علی رغم افزایش مصرف فولاد به دلیل نیاز به این کالای اساسی در صنایع و سرمایه گذاری های زیربنایی، به کشورهای دیگر که دارای عدم مزیت نسبی در تولید فولاد هستند، افزایش یافته لذا سهم تولید فولاد این کشورها زیاد شده است. در مقاله های آتی به بررسی بازار فولاد ایران خواهیم پرداخت.

محورهای عمده و اصلی در بررسی ساختار صنعت آهن آلات عبارتند از: نگاهی به تاریخچه صنعت، جایگاه صنعت فولاد در اقتصاد کشور، بررسی الگوی مصرف فولاد، بررسی نهاده های عمده و اصلی مورد نیاز صنعت فولاد کشور شامل سنگ آهن، زغال سنگ، گاز طبیعی، برق یا آب و … نیازهای حمل و نقل صنعت، اهمیت مکان یابی برای واحدهای فولاد و بررسی تکنولوژی تولید، باید به این نکته اشاره کرد که حدود 5 درصد از ارزش افزوده صنعت مربوط به صنعت آهن آلات بوده است.

مصرف عمده آهن آلات در کشورهای پیشرفته مربوط به مصارف صنعتی است در حالی که در کشور ما الگوی مصرف فولاد نشان می دهد که مصرف بخش ساختمان در سال های گذشته قسمت عمده مصرف فولاد را تشکیل داده است. همچنین مقادیر قابل توجهی از منابع سنگ آهن و زغال سنگ و سایر مواد اولیه مورد نیاز صنعت فولاد در کشور وجود دارد. وجود منابع انرژی نیز برای صنعت آهن آلات که یک صنعت انرژی بر است فرصت مناسبی را به وجود می آورد. حمل و نقل نیز از نیازهای اساسی توسعه صنعت فولاد محسوب می گردد.

هر دو روش تولید فولاد، کوره بلند و احیا مستقیم در صنعت فولاد کشور به کار گرفته شده است که روش احیا مستقیم چنانچه مقایسه ای صورت گیرد دارای امتیازات بیشتری است. از دیدگاه اقتصاد خرد بررسی عرضه و تقاضای صنعت نقش بسیار تعیین کننده ای دارد. برای مطالعه مدل های تقاضا در صنعت فولاد لازم است که در مدل های سنتی با توجه به الگوی مصرف داخلی تجدید نظر به عمل آید.

مراحل رشد تولید جهانی فولاد خام (از سال 1950 تا سال 2020)

بررسی سناریویی نشان می دهد که در شرایط خوشایند تقاضای بالقوه آهن آلات نسبت به سطح فعلی مصرف چشمگیر بسیار زیاد می باشد. بررسی روند مصرف سرانه و مقایسه آن با متوسط مصرف سایر کشورهای نیز موید این مطلب می باشد. از دیدگاه عرضه، سازماندهی صنعت نشان می دهد که تولید در انحصار چند تولیدکننده مشخص خواهد بود گرچه در اداره واحدهای فولادسازی کشور دولتی است. تخمین توابع عرضه نشان میدهد که در شرایط فعلی صنعت، بازدهی صعودی ای نسبت به مقیاس وجود دارد.

همچنین بررسی برخی از شاخص های اقتصادی نشان دهنده گرایش به تولید فولاد در این بازه زمانی می باشد.در تصویر زیر می توانید درصد تغییر سالانه تولید فولاد خام در جهان را مشاهده کنید

مشاوره خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222

خرید

ایمیل

شماره تماس

021222222222